medycyna pracy bielany

Badania sanitarno-epidemiologiczne na czym polegają?

Badania sanitarno-epidemiologiczne, są niezbędne wszędzie tam, gdzie należy wykluczyć wszelkie przeciwwskazania do wykonywania określonych prac. Ich głównym celem jest wykrywanie, zapobieganie oraz zwalczanie wszelkich schorzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie w miejscu pracy. Badania przeprowadza Państwowa Inspekcja Sanitarna, a lekarz medycyny pracy na podstawie wyników badań wydaje orzeczenie lekarskie. Z wynikami badań należy się udać do najbliższego lekarza w zależności od miejsca zamieszkania np. lekarz medycyny pracy Warszawa Bielany.

Dlaczego badania sanitarno-epidemiologiczne są ważne?

Są ważne ze względu na istotny wpływ na ochronę zdrowia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym. Pozwalają na dokładne sprawdzenie, czy osoby podejmujące prace w zawodach których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, lub żywność są zdrowe i czy nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania tych zawodów. Wpis do książeczek sanepid następuje z chwilą, gdy żadne z przeprowadzonych badań nie wykazało nieprawidłowości.

Kto zostaje poddany badaniom sanitarno-epidemiologicznym

Wszystkie osoby wykonujące pracę, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia np. u osób, które:

  • pracują na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności,
  • mają kontakt przy wodzie, która jest potem przeznaczona do spożycia przez ludzi,
  • mają kontakt z lekami doustnymi,
  • pracują przy przygotowywaniu lub wydawaniu posiłków,
  • zajmują się myciem naczyń lub pojemników przeznaczonych na żywność, wodę, czy leki,
  • chcą wykonywać pracę jako pracownik ochrony zdrowia, pracownik opieki nad dziećmi.

Jak przebiegają badania sanitarno-epidemiologiczne

Należy udać się do najbliższej placówki Sanepidu i tam oddać materiał do badania w postaci kału. Wszystkie próbki pobierane są do specjalnych pojemniczków, które można kupić w aptece. Tam zostają one poddane różnym badaniom, a po otrzymaniu wyników należy się z nimi udać do lekarza medycyny pracy np. medycyna pracy Bielany, można także prywatnie – lekarz medycyny pracy prywatnie Warszawa, który wyda stosowane oświadczenie.

Co wchodzi w skład badania sanitarno-epidemiologicznego

W jego skład wchodzą badania lekarskie, badania laboratoryjne, a także dodatkowe badania i konsultacje, które wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego.

Jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, zostaje w nich przebadany kał pod kątem zakażenia:

  • pałeczkami duru brzusznego,
  • durów rzekomych A, B i C,
  • innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella.

Wynik pozytywny oznacza zakażenie i konieczność leczenia, negatywny, że badana osoba jest zdrowa i może udać się do medycyny pracy np. lekarz medycyny pracy Bielany, który wyda oświadczenie na podstawie wyników badań. Czasami przeprowadza się też dodatkowe badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne, jeżeli zachodzi podejrzenie zakażenia innym czynnikiem chorobotwórczym niż wyżej wymienione.

Medycyna pracy Warszawa Bielany, czy każda inna medycyna pracy musi wydać stosowne oświadczenie na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Sanepid. Badania te mogą wydawać się pracownikom uciążliwe, ale są bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania chorobom, dlatego ich przeprowadzanie jest konieczne. Nie są to drogie badania obecnie ich koszt to około 150-200 złotych.

Podobne wpisy