badania okresowe

Czym są badania pracowników wstępne, okresowe i kontrolne?

Przyjmowanie pracowników do pracy wymaga sprawdzenia ich sprawności fizycznej poprzez przeprowadzenie serii badań, które mają potwierdzić bądź wykluczyć zdolność do wykonywania obowiązków. Poza kompetencjami liczą się również fizyczne możliwości, a w zależności od charakteru wykonywanej pracy, należy skierować takiego pracownika na różne badania. Kogo one dotyczą? Jak długo trwają? Po więcej szczegółów zachęcamy do przeczytania naszego artykułu.

Czym są badania wstępne?

Na samym wstępie powiemy, że badania do pracy, które są tymi wstępnymi są w jednym egzemplarzu dla lekarza, a drugi dla pracownika. Mają one na celu określić rodzaj badań, które pracownik będzie musiał przejść. To też jest świetne rozwiązanie dla pracodawcy, który może zatrudnić pracownika na dwa lub więcej stanowiska w danej firmie i tym samym określić stopień badań, a lekarz praca pomoże w ich realizacji.

Może również zdarzyć się sytuacja, w której to pracownik już zatrudniony jest wysyłany na badania wstępne, ponieważ będzie przekwalifikowany na nowe stanowisko. Bywa w firmach tak, że tworzą się nowe miejsca, a może też sam pracownik przeszedł cykl szkoleń, w ramach których podniósł swoje kwalifikacje, co przekłada się na wyższe zarobki. Jest to więc zatem sytuacja win-win zarówno dla pracodawcy, ale też dla pracownika również. Lekarz medycyny pracy również powinien poinformować pracownika o potencjalnych zagrożeniach, które wynikają z pracy na danym stanowisku.

Są jednak wyjątki, które sprawiają, że nie trzeba po raz kolejny przechodzić badań wstępnych. Dotyczy to osób, które po raz kolejny są przyjęte u tego samego pracodawcy na identyczne stanowisko pracy. Takie badania do pracy nie są konieczne również w sytuacji, w której pracownik jest zatrudniany na podstawie umowy zawartej w przeciągu 30 dni od momentu jej wygaśnięcia. Oczywistym jest to, że nie trzeba mieć badań wstępnych, jeżeli posiadamy orzeczenie lekarskie, które wydał lekarz medycyny pracy prywatnie warszawa bądź też wykonujemy pracę, która nie jest z gatunku niebezpiecznych.

Badania okresowe – kogo dotyczą?

W pierwszej kolejności trzeba powiedzieć, że badania okresowe wykonywane są w różnych częstotliwościach czasu. Wynika to przede wszystkim z charakteru danej pracy. Należy tutaj podkreślić, że lekarz medycyny pracy bielany ma ostateczne zdanie mówiące o tym, kiedy pracownik ma się stawić na takie badanie. Nie oznacza to jednak, że takie badania mogą być wykonywane zawsze i wszędzie. Przepisy są takie, że lekarz medycyny pracy warszawa bielany może badać pracownika nie częściej niż raz do roku i nie rzadziej niż co 5 lat.

Mogą pojawić się okoliczności, które sprawią, że badania okresowe będzie przeprowadzać częściej. Jedną z najczęstszych przyczyn jest przeniesienie pracownika na inne stanowisko. Równie dobrze może być tak, że pracodawca uzna, że stan zdrowia pracownika się pogorszył i chce się więcej dowiedzieć o jego zdrowiu i predyspozycjach do pracy.

Warto powiedzieć sobie więcej na temat tego typu badań, ponieważ badania okresowe mogą trwać kilka dni, chociaż wynika to, co naturalne, z charakteru pracy. Dla przykładu praca biurowa będzie wymagać podstawowych badań, ale co logiczne, również konsultacji okulistycznej, jednak jeżeli praca będzie fizyczna, np. na magazynie, to będzie sprawdzany stan zdrowia pracownika w bardziej złożonych badaniach. Medycyna pracy prowadzi potencjalnego pracownika poprzez kolejne etapy badań i też lekarz prowadzący dokładnie tłumaczy ich wyniki oraz pokazuje na czym będą polegać.

Badania okresowe są badaniami przed którymi nie da się uciec. Jeżeli dany pracownik uważa, że nie będzie musiał ich przechodzić, to grubo się myli. Brak podjęcia badań okresowych sprawi, że może być to powód do rozwiązania umowy. Nie ma jednak co przejmować się tymi badaniami, ponieważ nie są skomplikowane, a stres bywa naturalnym uczuciem, które wynika przeważnie ze strachu przed utratą stanowiska pracy.

Badania kontrolne – o co w nich chodzi?

Ostatnim typem badań, o którym sobie dziś powiemy to badania kontrolne. Jest to dość specyficzny rodzaj badań, który występuje najrzadziej, ale jednak ich waga jest dość znacząca. Przede wszystkim są to badania, które dotyczą pracownika niezdolnego do pracy w przeciągu 30 dni. Zdarza się, że są osoby, które symulują pewne urazy, chodzą do “sprawdzonych” lekarzy, którzy swoim nazwiskiem firmują ocenę danego pracownika, natomiast takie badania mają na celu potwierdzić bądź zaprzeczyć o skali urazu danego człowieka. Medycyna pracy warszawa bielany prowadzi takiego pracownika przez badania, które są wykonywane tylko i wyłącznie w sytuacji, w której to problemy zdrowotne trwały dłużej niż 30 dni i w tym czasie pracownik był nieobecny w pracy.

Medycyna pracy bielany dokładnie przebada pracownika pod kątem jego możliwości do wykonywania danej pracy. Jest to obowiązek pracodawcy, natomiast jeżeli sam pracownik nie wyraża woli przebadania się po czasie 30-dniowej absencji, to pracownik może nie wypłacać mu wynagrodzenia za pracę, a w dodatku jest to powód do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika.

Badania przeprowadzone w tym czasie są podstawą do wypłacania wynagrodzenia, a więc pracownik poświęcający swój czas na badania ma płacone tak, jak za świadczenie usług.

Kto może wykonywać badania pracownicze i ile to kosztuje?

Zacznijmy od tej drugiej kwestii. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów wynikających z tego, że został wysłany na badania lekarskie. Współpraca pomiędzy daną placówką a przedsiębiorstwem wynika z umowy, którą te podmioty podpisały ze sobą. Nie ma takiej możliwości, aby badania lekarskie były przeprowadzone poza placówką, która została przeznaczone do ich realizacji. Sprawiałoby to, że pracownicy mogliby fabrykować ich wyniki i niekoniecznie ten czas przeznaczać na badania, a konsekwencje mogłyby być powazne.

Badania lekarskie mogą zajmować więcej niż 1 dzień, natomiast tak jak mówimy, musi być to placówka, która współpracuje z daną firmą. Zdarza się, że są to POZ-y, ale równie dobrze możemy trafić na sytuację, gdzie jesteśmy wysłani na badania do prywatnej kliniki czy przychodni i ten proces może przebiegać znaczenie szybciej.

Podobne wpisy