Czy praca zdalna to przyszłość rynku?

Czy praca zdalna to przyszłość rynku?

W wyniku epidemii, jaka w ostatnich latach dotknęła świat, wiele firm przeszło na zdalny tryb pracy. Rozwiązania, które do tej pory wydawały się niemożliwe do zrealizowania, zostały wprowadzone z satysfakcjonującym dla wszystkim stron skutkiem. Po zniesieniu większości obostrzeń, część przedsiębiorców pozostała w trybie zdalnym. Okazuje się, że dzięki temu wiele osób zyskało nowe źródło dochodu…