Usługi

Nasze usługi

 • badania pracowników wstępne, okresowe i kontrolne stosownie do przepisów 43 pkt2 i art 229 paragraf 4 Kodeksu Pracy
 • badania sanitarno-epidemiologiczne wpis do książeczek sanepid
 • badania pracowników na wysokości pow. 3 m., pracowników obsługujących wózki widłowe
 • badania kierowców – wynikające z Kodeksu Pracy:
  → do wyrobienia i wymiany prawa jazdy (do Wydziału Komunikacji)
  → wynikające z ustawy o transporcie drogowym (przewóz osób i rzeczy, badania kierowców zawodowych do świadectwa kwalifikacji)
  → badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  → badania pracowników posługujących się samochodem w ramach obowiązków służbowych
  → badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  → inne, w tym badania kierowców z terminowym prawem jazdy ze względu na stan zdrowia

Umów się na wizytę

Medycyna pracy
Olga Światowiak – Praktyka Lekarska
ul. Marymoncka 105
01-813 Warszawa

100+ Reviews
4.8/5

Ponadto:

 • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania osób uprawnionych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków służbowych
 • badania osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą na własny wniose
 • wizytacje stanowisk pracy
 • usługi z zakresu medycyny ogólnej – porady internistyczne, skierowania do szpitala, skierowania na badania dodatkowe – laboratoryjne i obrazowe i konsultacje, zaświadczenia lekarskie, wystawianie recept i czasowych zwolnień lekarskich ( ZUS ZLA) – w uzasadnionych stanem zdrowia przypadkach

Cennik usług:

 1. Badanie pracownika bez narażeń – 150 PLN
 2. Badania łączone san-epid + wstępne/okresowe “kodeksowe” – 200 PLN
 3. Badania kierowców – 250 PLN
 4. Badania pracowników do prac powyżej 3 metrów – 300 PLN